Solceller bostadsrättsförening

Solceller bostadsrättsförening är en ekonomiskt gynnsam, enkel och bra lösning för att få ned kostnaderna. Att utnyttja tak och väggar på föreningens hus till elproduktion kan förstås innebära en stor investering, men med bra finansiering leder det på några års sikt till minskade kostnader för föreningen och möjlighet till större amorteringar och lägre månadsavgifter.

Att skaffa solceller till brf kräver planering och innebär förändringar i husens utseende. Det är viktigt att låta processen ta tid, så att alla medlemmar upplever att de får säga sitt och är med på tåget.

Även om det tar lång tid från idé till förverkligande finns det några saker som är bra att ta tag i så tidigt som möjligt. Det gäller inte minst ansökan om investeringsstöd för solceller. Med en korrekt utförd ansökan och bra planering kan ni få bidrag för upp till 20 procent av kostnaden.

Investeringsstöd solceller brf

Det statliga investeringsstödet för solceller är tillgängligt för alla, såväl privatpersoner och föreningar som företag. När ni planerar att installera solceller i bostadsrättsföreningen är detta en av de första sakerna ni bör sätta er in i.

Ansökan görs hos boverket och handläggs av länsstyrelsen. Det går att få bidrag för 20 procent av kostnaden (material och arbete) upp till 1,2 miljoner kronor per anläggning.

Att ansöka är inte jättekomplicerat, men det är viktigt att vara noggrann och göra rätt, eftersom handläggningstiden kan bli mycket lång, uppåt två år.

Bygglov för solceller brf

Krävs bygglov för solceller till bostadsrättsföreningen? Det är en fråga som är kan vara svår att svara på, men här försöker vi ge en översikt över rättsläget.

Normalt krävs bygglov för alla åtgärder som på ett väsentligt sätt ändrar en byggnads utseende, eller som innebär byte av vägg- eller takbeklädnad, om byggnaden ligger inom detaljplanerat område.

Sedan 1 augusti 2018 finns dock ett undantag för solenergianläggningar som innebär en befrielse från bygglovskravet, men med vissa undantag.

Om ni planerar att installera solceller i bostadsrättsföreningen är det fullt möjligt att ni helt kan slippa bygglov förutsatt att solpanelerna ska monteras utanpå befintlig tak- och/eller väggbeklädnad, och att de följer byggnadernas form.

För att vara helt säker är det ändå bäst att kontakta kommunen för att undersöka om några undantag gäller. Även om inte bygglov krävs kan det i vissa fall krävas bygganmälan, som ska göras innan några arbeten påbörjas på husen.

Kostnad solceller brf

Kostnaderna för solpaneler i brf ligger i paritet med vad det kostar att montera solceller på villor, men eftersom det i allmänhet rör sig om större installationer finns möjlighet att få rabatter på inköp och arbete.

Eftersom solpaneler i bostadsrättsförening inte ägs av en eller två enskilda personer, utan ska förvaltas gemensamt av en förening, finns några extra aspekter att beakta:

 • Skyddsanordningar för inspektion – Solpaneler kräver regelbunden översyn och ibland rengöring eller reparation. När ni har solceller i bostadsrättsföreningen kommer detta oftast att utföras av externa entreprenörer, vilket gör att ni kan behöva se över och komplettera skyddsanordningar.
 • Serviceavtal och insatstid – Tid är pengar och när ni har solpaneler i er bostadsrättsförening innebär varje tappad timme förlorade intäkter för föreningen. Därför behöver ni räkna med att betala för ett serviceavtal med någon entreprenör som kan rycka ut snabbt och serva er anläggning vid problem.
 • Underhållsbudget – Även de bästa saker slits och går sönder och solceller i bostadsrättsföreningen är inget undantag. Skapa en budgetpost och gör avsättningar varje år för att hantera väntat underhåll.
 • Försäkringar – Ni har helt säkert försäkringar för byggnaderna redan, men när ni satsar på solceller i bostadsrättsföreningen behöver ni se över försäkringsskyddet så att även era solpaneler ingår, ifall de skadas av väder, vind eller andra orsaker.

Hur fungerar det med solceller för brf

Ni sätter upp solceller i er bostadsrättsförening och de genererar el, men hur fungerar det egentligen, rent praktiskt och ekonomiskt? Här ger vi en kort översikt.

 • Hur stor är er produktionskapacitet? Det här är första frågan ni bör ställa er. Det beror på byggnadernas typ och placering i stor utsträckning. Kontakta en solcellsprojektör för att räkna på vilka alternativ som är rimliga och vad de innebär i investeringar och besparingar.
 • Har er brf gemensamt elavtal för alla boende? Bra! Då kan ni nämligen maximera er elproduktion, så att den matchar er totala årsförbrukning. Vid dimensionering av solceller för bostadsrättsföreningar bör ni försöka matcha årsproduktion med årlig förbrukning. Att producera mer under ett år än vad som förbrukas är i allmänhet ingen bra affär.
 • Har varje medlem istället eget elavtal bör ni istället sikta på att bara producera el till föreningens gemensamma abonnemang, för att driva belysning i allmänna utrymmen, tvättmaskiner, torktumlare, pumpar, m.m. Har ni goda möjligheter att producera solel kan det vara värt att överväga byte till gemensamt elavtal.
 • Elförsäljning – När ni producerar mer än vad som förbrukas kan ni under vissa omständigheter sälja överskottet. Villkoren för detta varierar kraftigt mellan olika nätbolag och även med hur anläggningen är dimensionerad. För vissa storlekar på huvudsäkring går det att få skatteavdrag för elproduktionen.
 • Har ni gemensamt elavtal för alla medlemmar kommer ni att få minskade kostnader för inköp av el och besparingen kan fördelas på samma sätt som ni fördelar elkostnaderna för övrigt. I fallet med individuella elavtal får enbart föreningen lägre elkostnader som bidrar till lägre totala driftkostnader.

Fördelar med solceller BRF

Det finns massor av fördelar med solceller bostadsrättsförening. Här tar vi upp de viktigaste:

 • Lägre elkostnader – Viktigaste fördelen är att de löpande kostnaderna för el minskar, för föreningen som helhet, vilket ger bättre ekonomi på sikt.
 • Högre värde på lägenheterna – Solpaneler i bostadsrättsföreningen är ett säljargument som gör lägenheterna mer attraktiva på marknaden, vilket ökar intresset och gör lägenheterna mer lättsålda.
 • Möjlighet till skatteavdrag – I vissa fall går det att få skatteavdrag när ni säljer överskottsel, vilket ger föreningens ekonomi ytterligare en skjuts.

Nackdelar med solceller BRF

Finns det några nackdelar med solceller i bostadsrättsföreningen? Ja, i vissa fall:

 • Stora investeringar – På sikt är solceller i bostadsrättsföreningen en bra affär, men det kräver stora investeringar som kan vara svåra att bära, i vissa fall. Om föreningens ekonomi är hårt ansträngd redan och ni har stora lån är kanske inte ytterligare, stora investeringar rätt väg att gå.
 • Förändrar husens utseende – Solpaneler kan vara mycket diskreta om de monteras på svarta tak, men de kan också förändra byggnadernas utseende på ett markant sätt. Det varierar förstås vad man tycker är snyggt, men att sätta stora blå-svarta solpaneler på tak och väggar i annan färg tilltalar inte alla.

Att tänka på vid solceller BRF

Om ni funderar över att installera solceller i bostadsrättsföreningen finns det ett antal steg att gå igenom på vägen, men många avvägningar och beslut som måste fattas, innan första skruven sätts i taket. Här går vi igenom den övergripande processen.

 • Börja med att se över möjligheterna. Här kan det vara en bra idé att anlita en solcellsprojektör eller annan konsult med stor kunskap om installation av solpaneler. Vilka möjligheter har ni att montera solpaneler på era byggnader, eller andra ställen, och hur stor elproduktion ska ni förvänta er?
 • Gör en kalkyl? Räkna på föreningens elförbrukning och kostnader idag och vad ni skulle kunna spara med beräknad solelsproduktion. Räkna på investeringskostnaden och återbetalningstiden för de lån ni behöver ta. Hur mycket måste ni investera? Vad blir räntekostnaden? Hur lång är återbetalningstiden?
 • Se över föreningens elförsörjning. Har varje medlem eget elabonnemang? Kan ni producera riktigt mycket el i föreningen kanske ni ska överväga att byta till gemensamt elabonnemang och bygga en större anläggning.
 • Kommer ni att kunna sälja överskottsel och till vilka villkor? Reglerna är snåriga och varierar mellan olika nätbolag, så kontakta ert nätbolag och undersök förutsättningarna. Att producera mer energi än vad man gör av med på årsbasis är ingen bra idé, men det kommer nästan alltid att finnas stunder då ni producerar mer än ni gör av med.
 • Vilka bidrag och skatteavdrag kan ni få? Alla kan ansöka om statligt investeringsstöd för solceller och få bidrag för upp till 20 procent av kostnaden (med ett bidragstak på 1,2 miljoner kronor.) Det finns även andra möjligheter. I vissa fall kan ni få skatteavdrag för överskottsel som säljs, men det beror på storleken hos er elanläggning.
 • Vilket löpande underhåll kommer att krävas? Se till att ta med även detta i kalkylen för att inte senare överraskas av oväntade kostnader. Underhåll kan behövas både i form av regelbunden inspektion av solpanelerna och i form av akuta reparationer om någonting går sönder eller krånglar. Se till att göra regelbundna avsättningar även för framtida, oväntade underhållsbehov som kan uppstå.
 • Begär offerter – När ni väl har gått igenom möjligheterna och kommit fram till vad ni vill göra, begär in offerter från flera installatörer och jämför noga. Se till att offerterna verkligen inkluderar allt det ni frågat efter och var noggranna med att även titta på garantier och garantivillkor för solpaneler, växelriktare och andra delar i installationen.

Solceller i bostadsrättsföreningen är en stor och viktig investering som ska hänga mer er i årtionden framöver, så det är viktigt att vara noggrann så det blir rätt från början

Har ni rätt förutsättningar för solceller?

Har er brf rätt förutsättningar för att installera solceller? Det är första frågan ni bör ställa er och innan ni gör någonting annat bör ni ta reda på detta.

Bästa placeringen är oftast lutande tak med fall åt söder, men även väggar i söderläge eller platta tak kan vara bra placeringar. När ni ska ta reda på om ni har bra förutsättningar för att installera solpaneler i er brf kan det vara bra att anlita en konsult. Kontakta oss om ni behöver hjälp.

Var ska man placera solceller på BRF

Lutande tak, med fall åt söder är i allmänhet den allra bästa installationsplatsen för solpaneler. Det ger möjlighet att sätta upp solpaneler utan bygglov och förändrar byggnadernas utseende i mycket liten grad.

Även söderväggar är bra, men det gäller att komma tillräckligt högt, så att inte panelerna ligger i skugga stora delar av dagen. För höga eller högt belägna hus kan ytterväggarna vara underlag för mycket stor elproduktion.

Även byggnader som inte har takfall eller väggar direkt mot söder kan ha bra förutsättningar för placering av solpaneler. Om det finns möjlighet kan panelerna vinkas för att komma mer i söderläge, men även i andra väderstreck går det förstås att producera betydande mängder el.

Det enda väderstreck som egentligen bör undvikas för solpaneler är norr, där det enda solljuset är indirekt, reflekterat ljus som är mycket svagt i jämförelse.

Montera solceller brf

Att montera solceller på bostadsrättsföreningens hus är ett stort arbete som behöver utföras korrekt och noggrant för att ge god funktion och maximal elproduktion utan problem under lång tid.

Det är viktigt att monteringen utförs korrekt, så att inte panelerna sliter sig och går sönder eller utgör en fara för människor vid hård vind. Det är också viktigt att de placeras så att de är lätta att komma åt för inspektion och reparation och att lämpliga skyddsanordningar finns på plats.

Därför är det bra att ta professionell hjälp vid installation av solpaneler i bostadsrättsföreningen.

Vi hjälper er gärna med projektering, installation och underhåll. Kontakta oss redan idag om ni funderar på att skaffa solceller till bostadsrättsföreningen så ger vi er ett detaljerat förslag på hur ni går vidare.