Dra nytta av solens strålar

Solenergi

Solenergi

Solenergi

Solenergi är benämningen på alla typer av energi som kommer från solen, både ljus och värme, men oftast när man pratar om solenergi handlar det om att att använda solens strålar för att generera el.

För privatpersoner och bostadsrättsföreningar handlar solenergi oftast om att använda solceller, för att generera elektricitet, eller solfångare, för att generera varmvatten till uppvärmning. Det är perfekta småskaliga lösningar som fungerar bra för att generera elektricitet och värme till en eller några få fastigheter.

Större, kommersiella aktörer använder ofta andra metoder för att generera elektricitet från solljus, men solceller står för en alltmer växande andel inom solkraft.

Solenergi fakta

Solenergi är en helt ren och naturlig energikälla. Den samlade energi som når oss skulle utan vidare räcka till att ersätta världens alla kraftverk och motorer, om vi bara kunde utvinna och distribuera den.

Solenergi når oss både i form av ljus och värme, men det är ljuset som står för det största energiflödet.

Hur fungerar solenergi

Solen skiner och vi utvinner elektricitet och värme, men hur går det till egentligen?

  • Solstrålningen består av ljus och värme, med ljuset som den största energikällan
  • Ljuspartiklar, fotoner, som träffar en yta kan antingen reflekteras, som i en spegel, eller absorberas
  • Solceller absorberar fotoner, som avger sin energi till elektroner i solcellens halvledarmaterial
  • När solcellens elektroner får tillräckligt hög energi kan de börja röra sig över materialets isolerande skikt och en elektrisk ström uppstår
  • Genom att koppla ihop många små solceller kan stora strömmar och höga spänningar genereras, även om varje solcell bara lämnar ett mycket litet bidrag.

Vid utvinning av solvärme, i solfångare för vatten, är det fortfarande ljuset som står för energin, men de infångade fotonerna avger sin energi till vatten, som värms upp, istället för att elektricitet genereras. Vattnet kan sedan användas för uppvärmning av byggnader eller för att generera varmvatten som du får ur kranen.

Vissa kommersiella elkraftverk använder solkraft för att koka vatten till ånga som sedan driver turbiner kopplade till generatorer. Den typen av lösning kräver dock mycket stora anläggningar.

Solenergi fördelar

Solenergi nackdelar

Lagra solenergi

Det finns olika sätt att lagra solenergi. När det gäller elektricitet är de flesta bra lösningar bara tillgängliga för stora, kommersiella solkraftverk.

Lösningar som innebär lagring i batterier är än så länge inte speciellt lönsamma och är egentligen bara intressanta för sammanhang där alslutning till elnätet saknas.

För privatpersoner och BRF är bästa strategin för att bli av med överskottsel att låta den gå ut på elnätet, till försäljning, och att senare köpa el när den egna förbrukningen är större än produktionen.

Att överföra egenproducerad el via elnätet till någon annan är vida effektivare än att lagra på egen hand och även om betalningen är begränsad är det än så länge det mest ekonomiska alternativet.

Hur påverkar solenergi miljön?

Utvinning av solenergi påverkar miljön, precis som all annan mänsklig verksamhet. Lokalt, där solenergin utvinns påverkas miljön genom att stora markytor tas i anspråk. Beroende på markens alternativa användning kan det ha stor eller liten effekt.

Att sätta upp solpaneler i en hage med betande får ger på sin höjd lite mer skugga och mindre solljus på marken och behöver inte leda till stora negativa konsekvenser. Om solkraftanläggningar anläggs på odlingsbar mark, däremot, påverkas förstås livsmedelsförsörjningen på sikt.

Man ska inte heller underskatta de utsläpp som orsakas av tillverkningen av solceller och solpaneler och den miljöpåverkan som uppstår genom utvinning av de, ibland exotiska material, som används i solpaneler och styrelektronik.

Sälja solel

Att sälja solel i liten skala är ingen jättelönsam affär, men om ditt nätbolag godkänner det är det ändå något du kan göra för att inte låta eventuell överskottsel från dina solceller gå förlorad.

Såväl privatpersoner som företag och bostadsrättsföreningar kan sälja sin överskottsel. Villkoren varierar mellan olika nätbolag och de beror också i hög utsträckning på vilken storlek på huvudsäkring och elproduktion ni har.

Svensk solenergi

Sverige ligger i framkant på många sätt, inom solenergi. Miljöintresset och intresset för grön energi är stort bland svenskar vilket har lockat många entreprenörer att ge sig in på området.

Sverige är inte bortskämt med solljus. Ändå är intresset enormt från allmänheten när det gäller att producera egen solel, det märker inte minst vi på den ökande mängden förfrågningar.

Är du intresserad av att börja med egen produktion av solel, kontakta oss redan idag, så hjälper vi dig att ta första steget.