Bidrag solceller

En investering i solceller är en bra affär, men affären kan bli ännu bättre. Med bidrag för solceller får du lite mer för pengarna och kan satsa på en större installation, eller bara spara pengar till något annat.

Staten uppmuntrar människor, företag och bostadsrättsföreningar att satsa på solel genom flera olika bidrag till solceller. Dels går det att ansöka om investeringsstöd för solceller, men som privatperson kan du istället välja att använda dig av ROT-avdraget för installationen.

Oavsett vilka bidrag solceller du tänker utnyttja är det en bra idé att först gå igenom alternativen och ta reda på vilket som passar dig bäst. I den här artikeln går vi igenom vilka alternativ för bidrag solceller som finns och beskriver hur de fungerar, och vilka för- och nackdelar som finns.

Investeringsstöd solceller

<!– http://www.energimyndigheten.se/fornybart/solelportalen/vilka-stod-och-intakter-kan-jag-fa/sa-har-ansoker-du-om-investeringsstod/ –>

Statligt investeringsstöd solceller har funnits i några år och blivit mycket populärt. Bidraget är tillgängligt för alla, såväl privatpersoner och bostadsrättsföreningar, som företag. Om du vill ha bidrag till solceller är statligt investeringsstöd det bästa alternativet sett till hur stort belopp du kan få.

Ansökan om statligt investeringsstöd för solceller handläggs av Länsstyrelsen, som är den myndighet som behandlar din ansökan och fattar beslut. Hur stort bidrag till solceller du kan få varierar och reglerna ändras regelbundet. Om du vill veta mer om statlig investeringsstöd som bidrag för solceller bör du först kontrollera med Energimyndigheten, som är ansvarig för bidraget, vilka detaljregler som gäller.

En nackdel med det statliga investeringsstödet för solceller är att behandlingstiden för din ansökan riskerar att bli två år eller mer. Det är alltså inte ett bra alternativ för dig som vill komma igång snabbt. Om du använder investeringsstödet har du inte rätt till ROT-avdrag på arbetet. Det kan däremot vara ett alternativ.

ROT – avdrag solceller

Ett bra alternativ för solceller villa bidrag är att använda ROT-avdraget. Det kräver ingen ansökan och du slipper ligga ute med några pengar. Med ROT-avdraget betalar du bara 70 procent av arbetskostnaden för monteringsarbetet, resten dras av från din skatt och det hanteras helt och hållet av den som gör jobbet.

Du kan använda ROT-avdraget för montering av solceller på din villa, men en förutsättning är att du inte fått statligt investeringsstöd. Du måste också se till att ha avdragsutrymme kvar under året.

ROT-avdragets storlek har varierat ganska mycket genom åren och det ändras frekvent, vilket gör att det är bäst att kolla direkt med Skatteverket vad som gäller när du planerar din installation. Ibland ändrar också reglerna för vilka typer av arbeten som ingår. Den du anlitar bör ha full koll och vara uppdaterad på vad som gäller. Be om ett klargörande redan när du begär offert så får du korrekt information redan från början.

Bidrag solceller villa

I Sverige finns olika bidrag till solceller för villa, som du kan ansöka om. Det mest omfattande är statligt investeringsstöd för solceller, som kan sökas av alla, såväl privatpersoner och bostadsrättsföreningar som företag.

Funderar du på att installera solceller på din villa kan det vara bra att ansöka om investeringsstöd redan nu. Stödet täcker 20 procent av kostnaden, men handläggningstiden är normalt två år, så det gäller att vara ute i god tid.

Om du inte vill vänta på att en ansökan om investeringsstöd behandlas och eventuellt bifalles kan du istället använda ROT-avdraget för att få arbetskostnaden nedsatt med 30 procent.

Bidrag solceller brf

När ni vill investera i en solcellsanläggning till er brf finns mycket pengar att tjäna på bidrag. Bostadsrättsföreningar får inget ROT-avdrag. Däremot går det utmärkt att ansöka om det statliga investeringsstödet för solceller.

Statligt investeringsstöd kan för närvarande ges för upp till 20 procent av kostnaden för en solenergianläggning som ansluts till elnätet, men det finns också ett maxtak på 1,2 miljoner kronor per anläggning.

Ansökan om investeringsstöd solceller hos brf går till på samma sätt som för privatpersoner. Ansökan görs i Boverkets e-tjänst med bank-ID. Om det inte redan är gjort måste ni anmäla vilka som företräder föreningen i ärendet. Det är endast de anmälda företrädarna som kan ansöka och hantera eventuella kompletteringar.

investeringsstödet för solceller betalas ur en begränsad fond som avsätts för varje kalenderår. Ni får räkna med att ansökan kommer att ta tid att behandla – kanske upp till två år – men för en brf kan detta vara lagom med tid för att göra förberedelser.

Bidrag solceller fritidshus

Om du har ett fritidshus som är anslutet till elnätet går det att ansöka om statligt investeringsstöd för solceller även där. Det gäller samma regler för bidraget där som i alla andra situationer och precis som för din solpanelsinstallation hemma går det att få skatteavdrag och sälja överskottsel vidare, ifall nätbolaget godtar det.

Är fritidshuset inte anslutet till elnätet kan du inte få statligt investeringsstöd för solceller, men det går fortfarande bra att utnyttja ROT-avdraget för att få ned installationskostnaden. Meddela att du vill använda ROT-avdraget när du begär offerter på arbetet, så dras 30 procent av arbetskostnaden bort redan på fakturan.