Välkommen till Solceller Sverige
Vi hjälper både privatpersoner och företag att hitta rätt solceller
Välkommen till Solceller Sverige
Vi kan hjälpa både privatpersoner och företag med solceller
Välkommen till Solceller Sverige
Vi kan hjälpa både privatpersoner och företag med solcellera

Miljövänligt

Solpaneler är ett miljövänligt sätt att producera el.

Läs mer

Ekonomiskt

På lång sikt är installation av solpaneler ett ekonomiskt alternativ.

Läs mer

Kontakta oss

Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss

Kontakta oss

Solceller

Vad är solceller och solpaneler, och hur fungerar de? I den här texten ger vi dig en grundlig genomgång av allt du behöver veta i ämnet, från hur de fungerar, till vad du ska tänka på när du väljer och installerar solpaneler och solceller på och runt villor, flerbostadshus och andra fastigheter.

Solceller genererar elektricitet när de utsätts för ljus. Hur mycket elektricitet som genereras beror helt och hållet på hur hög ljusintensiteten är. Vad solceller i själva verket gör att omvandla ljusenergi till elektrisk energi. Därför är det helt avgörande för elproduktionen att solpaneler placeras så att de utsätts för så mycket solljus som möjligt.

 

Solceller och solpaneler ska inte förväxlas med solfångare. Solfångare kallas anordningar som används för att värma vatten med solenergi. De används i vattenburna värmesystem och för att producera varmt tappvatten och fungerar på ett helt annat sätt än solceller. 

 

Vad är solpaneler?

Solpaneler är monteringsfärdiga enheter med solceller, som kopplats ihop och monterats i ett hölje. Solpaneler kan köpas färdigbyggda och går att montera utomhus, direkt på tak, väggar och andra sätt, utan att ytterligare väderskydd behövs.

De flesta solpaneler består av solceller inkapslade i ett hölje av stålplåt eller lättmetall, med glas på framsidan, för att släppa in ljus. Solpaneler finns i många olika utförande och ingår ofta i kompletta system, med beslag anpassade för olika montage, t ex tak, vägg och fristående.

Hur fungerar solpaneler?

Den korta versionen är att ljuspartiklar – fotoner – med hög energi, som avgivits av solen passerar genom solpanelens glasskiva och träffar solcellerna, där de omvandlas till elektrisk ström.

 

Men hur går det till, egentligen? Förklaringen är något teknisk men på en övergripande nivå är det hela ganska enkelt.

 

Solpaneler består av flera serie- och/eller parallellkopplade solceller som samverkar för att generera elektrisk energi. Elektriciteten uppstår när ljuspartiklar – fotoner – träffar solcellernas halvledare och då avger sin energi till materialets elektroner som då blir rörliga och bildar en elektrisk ström.

 

 • Ljusets fotoner träffar solcellernas halvledare, som normalt inte leder ström.
 • Fotonerna exciterar, alltså avger sin energi till materialets elektroner.
 • När elektronerna får tillräckligt hög energi från ljusets fotoner kan de börja röra sig över halvledarens isolerande barriär och ut i solpanelens anslutningsledningar.
 • Eftersom elektrisk ström är just elektroner i rörelser alstras nu elektrisk ström som kan användas för att ladda batterier eller driva lampor och olika apparater.

 

Fördelar med solceller

Den största fördelen med solceller är att de, när de väl är inköpta och installerade, ger dig gratis elenergi under många årtionden utan att kräva några underhållsåtgärder förutom möjligen rengöring med jämna mellanrum.

Elen från solceller är helt ren. Solpaneler ger inte upphov till några utsläpp, utan sitter där de sitter, år ut och år in, och genererar verkligt grön el.

Detta gör solpaneler till ett verkligt underhållsfritt val, jämfört med alternativ som vindenergi eller småskalig vattenkraft. Solpaneler innehåller inga rörliga delar som kan slitas ut eller gå sönder.

Ytterligare en stor fördel med solceller, särskilt i jämförelse med vindkraft, är att du kan vara säker på att alltid få elektricitet under dygnets ljusa timmar. Visst varierar energiproduktionen med vädret, men du kan vara helt säker på att alltid ha tillgång till el, nästan oavsett hur mulet vädret är, något som inte är fallet med många andra energikällor.

Nackdelar med solceller

Nackdelarna med solceller är att energiproduktionen är relativt blygsam och att det krävs mycket stora installationer för att komma i närheten av tillräcklig elproduktion för att klara vardagsbehovet.

Solceller är också begränsade till att fungera enbart under dagtid och framför allt vid klart väder. Under vintermånaderna, när de flesta förbrukar som mest el är elproduktionen från solceller som mest begränsad, medan den ökar under sommaren, när mindre el behövs.

Även om solpaneler genererar elektricitet även vid mulet väder är det ganska stor skillnad mellan produktionen vid klart, respektive mulet väder. Det gör solpaneler något opålitliga och långt ifrån idealiska i vårt svenska klimat.

Solpaneler är idealiska att montera på tak, men eftersom de är beroende av maximal solinstrålning passar de inte på alla tak. Idealet är om en sida av taket vetter åt söder. I många andra fall är takmonterade solceller direkt olämpligt och solpaneler blir därmed ett mindre bra alternativ.

Är solpaneler bra för miljön?

 

 

Solpaneler är bra för miljön jämfört med många av alternativen och de är ett bra val, förutsatt att du satsar på kvalitet och lång livslängd.

 

 

 • Produktion av el med solceller orsakar inga utsläpp – Solpaneler är helt inkapslade och påverkar inte miljön när de är i bruk.
 • Solenergi innebär ingen extra uppvärmning – All solstrålning blir värme till slut. Du bara lånar den en stund för att göra elektricitet
 • Solpaneler är tysta och orsakar inga miljöstörningar i sin omgivning. – Till skillnad från till exempel vindkraftverk som orsakar ljud, rörliga skuggor och blinkande solljus.

 

 

Även solpaneler har dock viss miljöpåverkan:

 

 

 • Farliga kemikalier används i tillverkningen – Säkerställ att du köper från kända tillverkare som tar miljöarbetet på allvar
 • Solpaneler innehåller exotiska och i vissa fall miljöfarliga material – Var noga med att de återvinns korrekt när de skrotas
 • Även solpaneler orsakar koldioxidutsläpp i tillverkningen – Se till att dina solpaneler används maximalt för att minimera utsläppen per kWh.

 

 

Är solpaneler en bra investering?

 

 

Solpaneler är en bra investering på sikt, inte minst för att de minskar ditt beroende av el från elnätet. Att köpa och installera solpaneler kostar och det är viktigt att se det som en investering, som betalar av sig på sikt.

 

 

Med allt större miljöfokus, stigande elpriser och ökande underhållskostnader för elnätet kommer solceller att bli en bättre investering för varje år som går. Med större egen elproduktion behöver du köpa mindre el från elnätet och drabbas mindre av höjda priser på el och elleveranser.

 

 

Skillnad på solceller, solpaneler och solfångare?

 

 

Vad är vad när det gäller solceller, solpaneler och solfångare? Det är lätt att bli förvirrad av alla snarlika begrepp, men här försöker vi reda ut begreppen lite.

 

 

 • Solceller kallas de små, tunna plattor som genererar elektricitet när de utsätts för ljus. Solceller kan tillverkas i alla möjliga former och storlekar, men de som används för elproduktion brukar vara ungefär stora som en handflata. Solceller är relativt ömtåliga och måste skyddas från väder och vind.
 • Solpaneler är färdigbyggda enheter av sammankopplade solceller som är inkapslade i ett väderskyddat hölje med glas på framsidan. Solpaneler är färdiga enheter som du kan köpa och montera på ditt hus eller på en ställning i trädgården. De finns i olika storlekar och anpassade för olika väderförhållanden.
 • Solfångare har ingenting med elproduktion att göra, utan används för att värma vatten till värme- och tappvattensystem, med hjälp av solens strålar. Solfångare kan vara ett bra komplement till din installation av solceller, om du har vattenburet värmesystem.

 

 

Hur mycket el producerar solceller?

 

 

Hur mycket el din installation av solceller producerar varierar mycket med var i landet du bor, men beror kanske mest på hur solcellerna är installerade.

 

 

Du kan räkna med att en välfungerande solcellsanläggning i Sverige kommer att generera ungefär 1000 kWh per år, för varje kW i produktionskapacitet som är installerad. Det motsvarar alltså att du totalt under ett år får ungefär 1000 timmars produktion vid toppeffekt från din anläggning.

 

 

Den viktigaste faktorn för att maximera elproduktionen är rätt placering och rätt riktning. För att maximera årsproduktionen ska solcellerna vara riktade rakt mot söder och luta mellan 35 och 45 grader.

 

 

Det är också viktigt att växelriktaren, dvs elektroniken som kopplar ihop dina solpaneler med elnätet har hög verkningsgrad, dvs är effektiv och inte utvecklar mer värme än nödvändigt.

 

 

Hur länge håller solpaneler?

 

 

Solpaneler har inga rörliga delar som slits ut, men ingenting håller för evigt. De flesta bedömare räknar med en livslängd på minst 25 år.

 

 

Även om solpanelerna skulle kunna hålla mycket längre än så finns en annan faktor att ta med i beräkningen, nämligen den ständiga teknikutvecklingen. All teknik blir ständigt bättre och det gäller förstås även solceller.

 

 

Det är alltså kanske inte främst av åldersskäl som du kommer att vilja byta dina solpaneler i framtiden. Tekniken kommer att ha blivit så mycket bättre om 25 år, eller till och med tidigare, att du kommer att vilja uppgradera av rena effektivitetsskäl.

 

 

Olika typer av solpaneler

 

 

Det finns flera typer av solceller som används för att bygga solpaneler. Det finns också solpaneler som kombinerar solceller och solfångare (för värme), så kallade PVT-paneler.

 

 

Här går vi igenom de vanligaste typerna:

 

 

 • Monokristallina solceller – De monokristallina solcellerna är kiselbaserade och är rätt alternativ om du verkligen vill maximera verkningsgraden (15 - 22%). Det är dock en effektivitet som kostar. Monokristallina solceller är dyrare än polykristallina celler.
 • Polykristallina solceller – Även polykristallina solceller är baserade på kisel men har i allmänhet något lägre verkningsgrad (15 - 17%). De är dock också billigare och kan vara ett alternativ värt att överväga.
 • Tunnfilmssolceller – Som namnet antyder är tunnfilmssolceller tunnare och det går åt mindre material i tillverkningen. Deras största fördel är att de kan göras böjbara, något som ger större flexibilitet vid installationen. Verkningsgraden är dock märkbart lägre (10 - 16%) och en installation med tunnfilmssolceller blir nästan alltid dyrare än alternativen.

 

 

Vilka solpaneler är bäst?

 

 

Vilka solpaneler som är bäst varierar från fall till fall och det är omöjligt att ge generella råd som gäller för alla. Det viktigaste när du ska välja solpaneler är att utgå från dina egna behov och möjligheter.

 

 

 1. Undersök möjligheterna – Var kan du sätta solpaneler. Har du ett tak som lutar mot söder är det förmodligen bästa platsen. Annars kanske du har en vägg i rätt väderstreck, som kan passa
 2. Jämför priset per watt – Typ av solceller och verkningsgrad är en sak, men det helt avgörande är vilken effekt i watt, alltså hur mycket el, du får per satsad krona.
 3. Kontrollera garantivillkoren – Här ska du jämföra garantins längd, men också villkoren om något behöver bytas ut. Var också noga med att kontrollera vilka garantier som finns gällande elproduktion, eftersom solceller gradvis försämras vid användning
 4. Hitta paneler som passar ditt hus – Estetik är viktigt. Olika solpaneler har olika utseende och det gäller att hitta något som smälter in och som du kan tänka dig att se dag efter dag.
 5. Se till att panelerna är testade och certifierade – Tillverkarnas egna uppgifter bör du ta med en nypa salt, men är solpanelerna certifierade enligt IEC 61215 kan du lita på att siffrorna stämmer.

 

 

Hur fungerar solceller på vintern?

 

 

Solceller ger mer mer el ju mer ljus de utsätts för och på vintern står solen lägre och lyser svagare, men det är bara en del av sanningen. Det är också ett faktum att solpaneler blir effektivare vid lägre temperaturer, något som delvis kompenserar för bortfallet.

 

 

I praktiken blir skillnaderna ganska små mellan olika årstider i de flesta delar av Sverige, men helt klart påverkas elproduktionen av årstiderna.

 

 

Solceller verkningsgrad

 

 

Kommersiellt tillgängliga solceller har en verkningsgrad mellan 10 och 22 procent och de flesta ligger runt mitten i detta spann, runt 15 procent. Det betyder kort och gott att 15 procent av ljusenergin som träffar dem kommer ut i form av elektricitet.

 

 

När det gäller solceller sker konstant teknikutveckling och precis som med allt annat kan vi förvänta oss stigande verkningsgrad med tiden. Det som kommer att göra störst skillnad är dock inte vidareutveckling av dagens teknik, utan utvecklingen av helt nya typer av solceller i framtiden.

 

 

Att tänka på vid installation av solceller

 

 

 • Börja med att kontrollera den tänkta installationsplatsen. Om du har tänkt dig att montera solpaneler på taket är det viktigt att kontrollera väderstrecken. Om din tilltänkta takyta inte vetter mer eller mindre direkt mot söder är just takmontage kanske ingen bra idé och du behöver använda andra ytor istället.
 • Kontrollera också vilken solinstrålning du kan förvänta dig på din bostadsort och tänk igenom ifall den möjliga elproduktionen matchar dina förväntningar.
 • Beroende på var du bor och vilket elnätbolag du tillhör kan det vara möjligt att sälja eventuell överskottsel som du producerar. Kontrollera förutsättningarna och villkoren innan du väljer installationstyp och vilken typ av anslutning till husets elnät som krävs.
 • Installation på tak är absolut mest praktiskt i de flesta fall, men kontrollera för säkerhets skull att du har lämplig taklutning och att de solpaneler du tittar på kan monteras på din taktyp. Om inte allting stämmer är det bättre att titta på alternativ innan installation.
 • Under installationen, var noggrann med att följa alla anvisningar. I synnerhet vid installation på tak är det viktigt att göra rätt för att inte skada taket, men det är också viktigt med korrekt montering för att solpanelerna inte ska slitas loss och skadas vid hård vind.

Kontakta oss

Vi har lång erfarenhet av att installera solpaneler eller solceller på både på mindre villor och stora fastigheter. Allt material vi använder är av högsta kvalitet och så miljövänligt som möjligt.

 Har du några frågor eller funderingar kring om solpaneler är du alltid välkommen att kontakta oss.